Czystość w miastach

Firma AZ świadczy usługi w zakresie kompleksowego sprzątania. Ściśle współpracujemy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, TBS-ami Spółdzielniami Budowlano-Mieszkaniowymi i zarządcami nieruchomości komercyjnych.

Nasze usługi to kompleksowe sprzątanie osiedli mieszkaniowych, budynków mieszkalnych, utrzymanie czystości na parkingach, kompleksowe sprzątanie terenów zewnętrznych utwardzonych.
zdjecie
koparkaAZ - Krzysztof Zmarz
Wolna 8Sanok 38-500
Phone: 609900178, 134640871