Roboty ziemne, drogowe, rozbiórki

Oferujemy:

-wszelkie roboty ziemne przy budowach budynków, dróg itp.,
- roboty rozbiórkowe wyburzenia budynków, obiektów, kucie betonu i skały,
- przygotowanie terenu pod budowę , wykopy fundamentów, plantowanie terenu, wykopy pod stawy,
- transport samochodami samowyładowczymi oraz wozidłami budowlanymi przy robotach ziemnych i rozbiórkowych,
- budowę dróg żwirowych i z kostki brukowej, drobne naprawy nawierzchni asfaltowych, podbudowy pod nawierzchnie, chodniki i place z kostki brukowej,
zdjeciezdjecie
koparkaAZ - Krzysztof Zmarz
Wolna 8Sanok 38-500
Phone: 609900178, 134640871